Zorgverzekeraars

MohsA heeft voor 2019 contracten met ALLE zorgverzekeraars. 

Heeft u een afspraak? Wij adviseren u om van tevoren bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent.
U betaalt bij MohsA nooit meer dan in een ziekenhuis, voor dezelfde zorg. Wel moet u (net als in het ziekenhuis) uw wettelijk Eigen Risico betalen.

 

Zes belangrijke vragen

 1. Heeft de praktijk voor mijn behandeling een contract met mijn zorgverzekeraar?
  Of er wel of niet een contract is tussen MohsA en uw zorgverzekeraar, kan van belang zijn voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 2. Wordt mijn behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
  De meeste medisch specialistische zorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft uw zorgverzekeraar geen contract met MohsA, dan wordt het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht.
 3. Heeft de praktijk de verwijsbrief?
  Een behandeling door een medisch specialist wordt alleen vergoed na verwijzing. U krijgt deze mee van uw huisarts of specialist, maar soms wordt de brief rechtstreeks naar MohsA  verstuurd.
 4. Heb ik een identiteitsbewijs nodig?
  U moet zich kunnen legitimeren bij MohsA met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed.
 5. Wat als mijn behandeling verandert?
  Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Overleg daarom steeds met uw arts of uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.
 6. Klopt de nota?
  Na de behandeling declareert MohsA de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u de nota na te kijken. Zo kunt u controleren of de praktijk de juiste behandeling in rekening brengt en uw zorgverzekeraar de juiste vergoeding uitkeert. Houdt u er daarbij rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Eigen risico

In 2019 is het wettelijk eigen risico vastgesteld op 385 euro per persoon. U kunt bij uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebben afgesloten. In dit geval betaalt u zelf het verplicht eigen risico met daarbovenop het vrijwillig eigen risico.

MohsA heeft met alle verzekeraars een contract

De hoofdconcerns zijn:

 • Achmea
 • DSW
 • ASR
 • Menzis
 • Caresq / IptiQ
 • VGZ
 • CZ
 • Zorg en Zekerheid / Eno / ONVZ

Uw verzekering kan een andere naam hebben. Voor een compleet overzicht van alle verzekeringen die onder deze concerns vallen: 

Overzicht verzekeraars 2019

Bent u bij CZ verzekerd?

Hoewel uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Mohsa Huidcentrum, mag een zorgverzekeraar besluiten om een deel van de zorg buiten dit contract te laten vallen.
CZ en de zorgverzekeraars die onder Koepel CZ vallen (CZ, Nationale Nederlanden of OHRA) hebben bepaald dat MohsA Huidcentrum in dat geval het wettelijk verplicht Eigen Risico rechtstreeks bij u moet indienen.
U ontvangt dan van MohsA Huidcentrum de factuur voor dit Wettelijk verplicht Eigen Risico.
Wij benadrukken dat het hier niet gaat om “eigen bijdrage”. U betaalt bij MohsA nooit meer dan in een ziekenhuis, voor dezelfde zorg. Wel moet u (net als in het ziekenhuis) uw wettelijk Eigen Risico betalen.

Voor meer informatie: Heeft u vragen over uw factuur:
Facturatie CZ 2019Uitleg over uw factuur

Zijn uw vragen nog niet beantwoord?
Neem contact op met uw zorgverzekeraar of met MohsA. U kunt mailen naar debiteuren@mohsa.nl

Onverzekerd of in het buitenland verzekerd

Indien u in het buitenland bent verzekerd, of u neemt een specifieke behandeling af die niet onder de basisverzekering valt, dan zult u de behandeling zelf moeten afrekenen en eventueel zelf moeten declareren.

Bent u niet verzekerd of in het buitenland verzekerd, dan gelden de passantentarieven. Zie de prijzentabel hieronder.

Download de prijzentabel 2019

Download de prijzentabel 2018

Download de prijzentabel 2017

Download de prijzentabel 2016

Voor meer informatie over zorgkosten verwijzen wij u naar www.dezorgnota.nl.

Checklist Vergoeding   Folder Wat betaalt u?