Behandelingen

Spataderen?

Spataderen hoeven niet altijd gepaard te gaan met klachten. Andersom kan iemand wel al klachten hebben, terwijl de spatader nog niet zichtbaar is. Of uw spataderen behandeld moeten worden, hangt af van de ernst van de klachten. Met een verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken bij de dermatoloog, die tijdens het consult én het duplexonderzoek zal vaststellen of het voor u nodig is om de spataderen te laten behandelen. Uw eerste consult en duplexonderzoek worden altijd vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer uit het eerste consult en duplexonderzoek blijkt dat het niet medisch noodzakelijk is om de spataderen te laten verwijderen, en uw behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering, dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling alsnog zelf te betalen. MohsA zal u vooraf informeren hoeveel de kosten van de voorgestelde behandeling bedragen. De gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in uw persoonlijke behandelplan.

Wilt u meer informatie over de behandeling van spataderen? Maak dan een afspraak bij de dermatoloog van MohsA Huidcentrum

Wat voor problemen ervaart u?

Spataderen (spataders) of varices zijn vaak ontsierende en soms zelfs pijnlijke verwijdingen van een ader. Deze verwijdingen kunnen overal in het lichaam optreden, maar over het algemeen spreken we pas van spataderen wanneer de benen duidelijk zichtbare of voelbare blauwe (of rode), verdikte, kronkelig verlopende aderen vertonen die op de huid lijken te liggen. Spataderen kunnen een zwaar en vermoeid gevoel in de benen en voeten geven. Bekijk hier een overzicht van de verschillende soorten symptomen die spataderen kunnen veroorzaken:

  • Zwaar gevoel in de benen en voeten
  • Vermoeid gevoel in de benen en voeten
  • Last van jeuk of een branderig gevoel in de benen
  • Nachtelijke krampen en/of rusteloze benen
  • Opgezette enkels

Compressietherapie

Wat is het?

Het lichaamsdeel met de spatader(s) wordt hierbij ingezwachteld.

Sclerocompressietherapie

Wat is het?

Dit is een behandeling waarbij met injecties een irriterende vloeistof in de spatader wordt gespoten. De wanden van de ader zullen als een reactie verkleven waardoor er geen bloed meer door de ader kan stromen. Om een optimaal resultaat te verkrijgen zal de dermatoloog meerdere inspuitingen doen. De injectieopeningen worden afgedekt met een watje met daarover heen een pleister. Tenslotte wordt er een verband of steunkous aangebracht die, afhankelijk van de grootte van de behandelde ader, 2 tot 10 dagen blijft zitten.

Echofoamscleroseren

Wat is het?

Voor het wegspuiten van grotere spataderen maakt MohsA Huidcentrum gebruik van echogeleide sclerocompressietherapie met foam. Bij deze behandeling spuiten we een schuimoplossing van vloeistof en lucht in de spatader. Het schuim duwt het bloed voor zich uit en zorgt voor een verkleving van de bloedvatwanden. De spatader verandert geleidelijk in een strengetje, om tenslotte geheel of gedeeltelijk te verdwijnen. Deze behandeling is een succesvol alternatief voor patiënten die liever geen operatie of inwendige lasertherapie / VNUS-behandeling wensen of bij wie deze ingrepen technisch niet uitvoerbaar blijken.

Direct zicht op resultaat

Met behulp van een echo-onderzoek controleren we vervolgens waar het schuim zich bevindt en of het gewenste resultaat is bereikt. Na het wegspuiten wordt de spatader dichtgedrukt met een wattenrol en een elastische verbandkous. Deze blijft 2 tot 14 dagen zitten, afhankelijk van de dikte van de spatader. De compressie zorgt ervoor dat de aders dichtgroeien en onzichtbaar worden.

Simpele ingreep, snel naar huis

Het echogeleid wegspuiten van spataderen met schuim duurt ongeveer een half uur. Na de behandeling mag u direct naar huis en uw dagelijkse activiteiten hervatten. Bij een vervolgafspraak controleren we of de spataderen goed zijn afgesloten.

Flebectomie volgens Muller

Wat is het?

Dit is een behandeling waarbij onder plaatselijke verdoving een oppervlakkige spatader wordt verwijderd. De te behandelen ader wordt gemarkeerd met huidmarkeerstift. Vervolgens wordt de spatader verdoofd. De verdovingsvloeistof wordt met kleine prikjes rondom de te behandelen ader ingespoten. Het inspuiten is niet pijnlijk, het geeft een drukkend gevoel. Wanneer het bloedvat volledig is verdoofd wordt de ader verwijderd. Dit gebeurt door in het verloop van de ader een aantal kleine gaatjes te maken in de huid. Via deze gaatjes wordt de spatader met een speciaal haakinstrument, het Mullerhaakje, aangehaakt en verwijderd uit uw been. Dit is een pijnloze behandeling. Afhankelijk van de grootte van de te verwijderen spatader, zullen de insteekopeningen kleiner of groter zijn. Deze worden gesloten met een hechtdraad of hechtpleister. Tenslotte worden er absorberende gazen met daar overheen een drukverband of verbandkous aangebracht. Dit drukverband of steunkous mag u na 72 uur verwijderen. Na enkele weken komt u bij de dermatoloog op het spreekuur voor controle.

EVLT, Endoveneuze lasertherapie

Wat is het?

Bij deze behandeling wordt de spatader van binnenuit dicht gebrand met laserlicht. Het laserlicht beschadigt de binnenzijde van de spataderwand waardoor de ader krimpt en het bloedvat wordt afgesloten. Het lichaam zal de ader vanzelf afbreken.
De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De dermatoloog zal de spatader aanprikken waarna er een catheter in de ader wordt geschoven waarbinnen de laserdraad zich bevindt. De laserdraad wordt opgeschoven tot aan het punt waar de spatader verbinding maakt met het diepe adersysteem. Vervolgens wordt de spatader verdoofd. De verdovingsvloeistof wordt met kleine prikjes rondom de te behandelen ader ingespoten. Het inspuiten is niet pijnlijk, het geeft een drukkend gevoel. Wanneer het bloedvat volledig is verdoofd wordt de laser ingeschakeld en geleidelijk terug getrokken en de spatader dicht gebrand. Wanneer de catheter met de laserdraad is verwijderd wordt het been verbonden met een verband of steunkous die u gedurende 1 week dag en nacht draagt en daarna nog 1 week overdag. Na enkele weken komt u bij de dermatoloog op het spreekuur en wordt met duplex gecontroleerd of de behandelde ader volledig is afgesloten.