Vragen over uw factuur

Uitleg facturatie in de zorg

DBC zorgproducten:

In 2005 is de DBC systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) ingevoerd door de overheid. Dit is de methode waarop ziekenhuizen en klinieken moeten declareren. Vanaf 1 januari 2012 wordt de zorg omschreven in DBC zorgproducten, dit is een combinatie van een aantal activiteiten die samenvallen met een behandeling. Stel u komt naar onze kliniek voor huidkanker. U krijgt dan natuurlijk niet alleen een operatie, maar eerst een consult bij de dermatoloog, vervolgens worden er mogelijk eerst onderzoeken verricht en op een later moment volgt de operatie. Dit geheel aan activiteiten wordt een DBC zorgproduct genoemd.

Er gaat wat tijd overeen voordat alle activiteiten omtrent uw behandeling zijn uitgevoerd. Vanuit de overheid zijn regels opgesteld hoe financieel met zorgproducten omgegaan moet worden. De minimale periode dat een zorgproduct ‘geopend’ blijft is 42 dagen, de maximale periode is meestal 120 dagen. Duurt het gehele traject langer dan 120 dagen, dan wordt het traject dus opgesplitst in delen waarvoor aparte facturen worden verstuurd naar uw zorgverzekeraar. Is het gehele traject slechts één activiteit, dan nog ontvangt uw zorgverzekeraar pas na 90 dagen een factuur.
De hoogte van de factuur wordt vastgesteld aan de hand van de uitgevoerde zorgactiviteiten, Achteraf kan dus pas de hoogte van uw factuur worden vastgesteld.

Tarieven:

De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit NZa) en de zorgverzekeraars zijn betrokken bij het vaststellen van tarieven. Ziekenhuizen en klinieken moeten elk jaar opnieuw afspraken maken over tarieven met de zorgverzekeraars. Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten gelden de passantentarieven. U dient in deze gevallen de factuur zelf te betalen. Vervolgens kunt u deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De kans bestaat echter dat uw verzekeraar maar een deel van uw rekening vergoedt (bijvoorbeeld 80%) en dat u als patiënt een deel van de rekening zelf moet betalen.
Voor meer informatie en vragen over vergoedingen adviseren wij om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wat betekenen de termen op de factuur?

Factuurdatum: de datum waarop de factuur is aangemaakt.
Let op: deze datum komt meestal niet overeen met uw afspraken of operatie.
Aanvangsdatum: de datum waarop het (vervolg) DBC zorgproduct geopend is.
Let op: het kan zijn dat deze datum niet overeenkomt met de datum van uw (vervolg)afspraak. Het vervolg traject opent meestal de dag of na een vaste periode nadat het vorige traject is gesloten.
Einddatum: de datum waarop de behandeling mag worden gesloten en gefactureerd.
Let op: deze datum hoeft dus niet overeen te komen met de datum van uw laatste afspraak.
Declaratiecode/ zorgproductcode: unieke codes die gekoppeld zijn aan een specifiek zorgproduct.

Veelgestelde vragen over de factuur

Ik ontvang een rekening pas na een jaar. Waarom zo laat?

Er bestaat een verplichte termijn voordat een zorgtraject gesloten en gefactureerd mag worden. Dit kan oplopen tot 120 dagen.

Ik heb twee facturen ontvangen voor een consult. Hoe kan dat?

Indien u de arts vraagt verschillende aandoeningen te beoordelen die elk hun eigen onderzoeks- en behandeltraject hebben is er sprake van meerdere zorgproducten waarvoor meerdere rekeningen verstuurd worden.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?

De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde prijs per diagnose en behandeling , dat is het gevolg van het systeem dat de overheid in 2005 heeft ingevoerd. De ernst van de aandoening kan echter variëren en hiermee ook het aantal consulten. Toch betaald iedereen hetzelfde bedrag.

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt over uw rekening neem dan contact op en mail naar debiteuren@mohsa.nl