Veelgestelde vragen

Betaalt u bij MohsA meer dan in een regulier ziekenhuis?

Nee, u betaalt zeker niet meer. Met een verwijzing van uw huisarts wordt uw bezoek aan MohsA, net als in het ziekenhuis, vergoed door uw zorgverzekeraar. MohsA heeft voor 2022 contracten met alle zorgverzekeraars en hanteert lagere prijzen dan ziekenhuizen. De criteria van de medisch-specialistische zorg die binnen de basisverzekering valt, is voor alle zorginstellingen gelijk. Houdt u uiteraard wel rekening met uw eigen risico. Mocht u een behandeling wensen, die niet binnen de verzekerde zorg valt, dan zal de dermatoloog dit vooraf met u bespreken.

Hoe komt de prijs voor uw behandeling tot stand?

De kosten van uw behandeling worden pas na afloop van het behandeltraject duidelijk, omdat de prijs wordt bepaald op grond van de combinatie van de diagnose en de uitgevoerde verrichtingen, ook wel het DOT- of DBC-zorgproduct genoemd. Vooraf is niet altijd in te schatten hoe een behandeltraject verloopt. Zo kan het zijn dat er aanvullend onderzoek moet worden verricht om de juiste diagnose te kunnen stellen. Daarnaast kunnen er meerdere consulten of behandelingen nodig zijn om u naar tevredenheid te helpen.
De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren, maar is gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden. De prijs van een behandeltraject wordt door de verzekeraar bepaald.

Is het mogelijk dat er twee verschillende declaraties van MohsA op het overzicht van uw zorgverzekeraar staan?

Indien de medisch specialist verschillende aandoeningen beoordeelt en/of behandelt die elk hun eigen onderzoek- en behandelingstraject hebben, is er sprake van meerdere DOT’s. Hiervoor kunnen dus meerdere declaraties verstuurd worden.

Heeft u een factuur ontvangen met daarop een afwijkende behandeldatum?

Een begindatum van een gedeclareerd zorgproduct is niet altijd dezelfde datum van de controle of behandeling. Na een bepaalde periode wordt een zorgproduct automatisch afgesloten. Deze periode kan variëren van 42 dagen tot 120 dagen en is afhankelijk van de zorgactiviteit(en) die plaatsvinden.

Als de behandeling van uw specifieke zorgvraag nog voortduurt na het sluiten van een zorgproduct, wordt er een vervolg zorgproduct geopend met de datum direct aansluitend aan het voorgaande zorgproduct. Dit is een vaak andere datum dan de datum waarop het consult of behandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De sluitdatum van een zorgproduct is tevens een datum die in de meeste gevallen een andere datum heeft dan de datum van uw consult of behandeling bij MohsA. De consulten, behandelingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden bevinden zich dan tussen de begin- en sluitingsdatum van het zorgproduct.