Spataderzorg

Wat wordt vergoed

Of de behandeling van uw spataderen wordt vergoed, is afhankelijk van de ernst van uw
aandoening. Uw arts zal de volgende vier aspecten met u doornemen:

 • De klachten en/of huidafwijkingen. Deze moeten gerelateerd zijn aan de zieke ader.
  Hierbij kunt u denken aan pijn, kramp, een vermoeid of zwaar gevoel in de benen,
  rusteloze benen, jeuk en/of oedeem (vochtophoping).
 • De terugvloed van het bloed. Deze wordt gemeten tijdens het duplexonderzoek en
  moet minimaal 0,5 seconde duren.
 • De diameter van de spatader. Deze moet minimaal 3 millimeter zijn. Ook dit wordt
  gemeten tijdens het duplexonderzoek.
 • Het moet gaan om een behandeling waarvan de effectiviteit en doelmatigheid is
  aangetoond door wetenschappelijk onderzoek.

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken bij de dermatoloog, die
tijdens het consult én het duplexonderzoek zal vaststellen welke van bovenstaande 4
criteria bij u van toepassing zijn. Het consult en duplexonderzoek worden altijd
vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u voldoet aan alle vier criteria wordt ook
de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat wordt niet vergoed

Wanneer uit het consult en duplexonderzoek blijkt dat behandeling niet voor vergoeding
vanuit de basisverzekering in aanmerking komt, dan kunt u ervoor kiezen om de
behandeling alsnog zelf te betalen. MohsA Huidcentrum zal u vooraf informeren
hoeveel de kosten voor de voorgestelde behandeling bedragen.
De gemaakte afspraken hierover worden vastgelegd in uw
persoonlijke behandelplan.