Dermatologie

Zorgverzekeraars

MohsA Huidcentrum heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg, een contract afgesloten. Met een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist, valt het eerste bezoek aan MohsA Huidcentrum onder de verzekerde zorg. Vergoeding voor een consult bij de dermatoloog valt onder de basisverzekering.

Wanneer u zonder verwijsbrief een bezoek aan MohsA Huidcentrum wil brengen, dient u tijdens uw bezoek  de kosten voor een consult of de behandeling direct per pin te betalen.

Heeft u een verwijsbrief nodig

Met een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist, valt het eerste bezoek aan MohsA Huidcentrum onder de verzekerde zorg. Uw eigen risico is wel van toepassing. Zonder verwijzing worden de kosten van een consult of behandeling nooit vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen Risico

Wanneer u naar een medisch specialist bent verwezen, zoals de dermatoloog betaalt u, per kalenderjaar, altijd minimaal de eerste €385,- euro van uw zorgkosten zelf. Dit wordt ook wel uw eigen risico genoemd.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten voor ziektekosten. Voor zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, wordt eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Voor 2023 is een verplicht eigen risico vastgesteld op een minimum van €385,- per verzekerde. Dit bedrag is bij alle verzekeraars hetzelfde. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar kan dit bedrag hoger zijn. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt.

Eigen Bijdrage

De Rijksoverheid heeft bepaald dat niet alle zorgkosten volledig worden vergoed. De verzekerde betaalt dan een eigen bijdrage in de vorm van een percentage of een vast bedrag. Bij MohsA Huidcentrum brengen wij deze kosten niet in rekening en betaalt u dus nooit een eigen bijdrage.

Facturatie

De rekeningen voor de behandelingen en medicatie worden direct naar de verzekering gestuurd (uitzondering 1: Salland en HollandZorg verzekerden, zij dienen zelf de factuur te betalen; uitzondering 2: Menzis verzekerden met behandeling in Bladel, zij dienen zelf de factuur te betalen). Het kan voorkomen dat wij u vragen om een formulier te ondertekenen voor de declaratie van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken, op de website van uw zorgverzekeraar, via de optie ‘mijn omgeving’. Voor behandelingen die na 1 juni 2014 gestart zijn, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis of ZBC, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin – en einddatum van een DBC en de zorgactiviteit.
De declaratie wordt automatisch naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota op de website van uw zorgverzekeraar onder ‘mijn omgeving’ staan.

De Nederlands Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een website gemaakt om patiënten en verzekerde uitleg te geven over de inhoud van de zorgnota.

DBC- zorgproducten

Er is wettelijk vastgelegd hoe medisch specialistische zorg in rekening gebracht moet worden. Dit is niet per consult maar per “pakket zorg”, de zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC), waarin vaak verschillende zorgactiviteiten zijn opgenomen. Een DBC is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt tot en met de laatste controle in een bepaalde tijd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor u de belangrijkste informatie betreffende DBC’s en de facturatie van uw bezoek aan een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum, op een rij gezet. U kunt de informatie vinden op de volgende website.

Passantentarieven

Indien u in het buitenland bent verzekerd, of u neemt een specifieke behandeling af die niet onder de basisverzekering valt, dan zult u de behandeling zelf moeten afrekenen en eventueel zelf moeten declareren.
Bent u niet verzekerd, of in het buitenland verzekerd, of via Salland Zorgverzekeringen/HollandZorg, dan gelden de passantentarieven. Zie de prijzentabel hieronder.

DOWNLOAD DE PRIJZENTABEL 2024 t/m 1-7

 

 

Tarieven cosmetische dermatologie

Wanneer een behandeling medisch noodzakelijk is, vergoedt uw zorgverzekeraar dit nagenoeg altijd. Daarentegen, als de behandeling niet medisch noodzakelijk is en ook niet is opgenomen in uw aanvullende zorgverzekering, dan vergoedt de zorgverzekeraar dit niet. We spreken dan van ‘cosmetische dermatologie’. U betaalt deze behandelingen zelf. Zie de prijzentabel hieronder.

DOWNLOAD DE PRIJZENTABEL 2024 t/m 1-7

DOWNLOAD DE PRIJZENTABEL 2024 vanaf 1-7