Drs. Maris - MohsA Huidcentrum
Drs. Maris - Expertisecentrum voor huidkanker en Mohs-Chirurgie

Drs. Maris

Drs. Maris heeft haar geneeskundestudie in juli 2010 afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Al tijdens haar opleiding had zij specifieke interesse in oncologie, wat later meer vorm kreeg in de richting van huidoncologie (huidkanker). Na de algemene coschappen, volgden coschappen in het buitenland (Tanzania, Gent) en een afsluitend ‘oudste coschap’ van een jaar op de afdeling dermatologie in het Catharina ziekenhuis. Zij werd hierbij onder andere begeleid en opgeleid door dr. Krekels, dr. Ostertag en dr. van der Geer.

Na de algemene geneeskundeopleiding heeft zij haar algemene kennis en vaardigheden uitgebreid, door gedurende anderhalf jaar te werken als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) op de afdeling, spoedeisende hulp en polikliniek chirurgie in het Elkerliek ziekenhuis. Hierna is zij teruggekeerd naar de dermatologie. Ze heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, waar ze per april 2018 haar specialisatie heeft voltooid. Gedurende deze specialisatie heeft zij ook de opleiding tot Mohs chirurg volbracht.

Sinds mei 2018 is drs. Maris werkzaam bij MohsA huidcentrum, waar ze met veel plezier algemene spreekuren houdt, afgewisseld met chirurgische ingrepen (al dan niet Mohs chirurgie). Na een intermezzo in 2020 is zij sinds 2021 weer actief voor MohsA Huidcentrum.

BIG-nummer: 99913196601