Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling of bejegening in MohsA dan vernemen wij dat uiteraard ook graag. U kunt een klachtenformulier vragen aan de balie of via brief dan wel email uw klacht omschrijven. Uw klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitsmanager van MohsA. Vermeldt uw naam, geboortedatum en adres, zodat wij u binnen een week een reactie kunnen geven en kunnen proberen tot een oplossing te komen.

Correspondentie:
info@mohsa.nl.
MohsA, Buitenlust 35, 5803 AZ Venray.
Tel 088-1666111

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met MohsA niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u contact opnemen met KlachtConsult

Correspondentie:
KlachtenConsult
info@klachtconsult.nl
tel 043-8802259
www.klachtconsult.nl

Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachten-functionaris en MohsA niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

MohsA heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website:

www.geschillencommissie-EZa.nl

Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.