Zorgpad Melanoom

Uw huisarts verwijst u bij met een verdachte moedervlek naar de dermatoloog. Vanaf dat moment volgt u een vastgelegd traject: het zorgpad melanoom. Het zorgpad beschrijft de stappen die de patiënt doorloopt, zodat elke patiënt de juiste behandeling kijgt. Op deze manier weet u als patient op elk moment waar u aan toe bent.

Verwijzing

Als de verwijzing van de huisarts binnen is bij MohsA wordt zo snel mogelijk met u een afspraak gemaakt. Het streven is dat u binnen 3 werkdagen door de dermatoloog wordt gezien.

Diagnose

Tijdens het eerste consult zal de dermatoloog de moedervlek beoordelen met behulp van een dermatoscoop. Op basis van dit onderzoek kan de dermatoloog bepalen of er inderdaad een verdenking op een melanoom is. De verdachte moedervlek zal fotografisch worden vastgelegd en aan uw dossier worden toegevoegd.

Eerste operatie

Wanneer er een sterke verdenking bestaat, zal de moedervlek tijdens de eerste afspraak of tenminste binnen 1 week worden verwijderd. Dit heet een diagnostische excisie. Deze ingreep wordt verricht onder plaatselijke verdoving.

De verwijderde moedervlek wordt opgestuurd naar het Elkerliek ziekenhuis. Daar wordt de moedervlek onder de microscoop beoordeeld door de patholoog. Meestal is de uitslag van dit onderzoek bekend op het moment dat de hechtingen worden verwijderd. De dermatoloog zal de uitslag met u bespreken.
Als het toch geen melanoom betreft, kan de behandeling worden afgesloten.
Wanneer het wel om een melanoom gaat zal een tweede ingreep noodzakelijk zijn. Dit wordt verricht volgens de landelijke Richtlijn Melanoom.
Uw huisarts wordt schriftelijk en vaak ook telefonisch op de hoogte gesteld van de bevindingen.

Tweede operatie

Als de patholoog besluit dat het een melanoom betreft, wordt direct ook de microscopische dikte bepaald: de Breslow-dikte. Aan de hand van die dikte wordt bepaald wat er vervolgens moet gebeuren. Als de Breslow-dikte kleiner of gelijk is aan 2 mm wordt 1 centimeter rondom het litteken verwijderd. In andere gevallen wordt 2 centimeter verwijderd. Dat gebeurt bij binnen enkele weken nadat de diagnose is gesteld.
In sommige gevallen wordt geadviseerd om ook een lymfklieronderzoek te doen, een schilwachtklieronderzoek. Daarvoor wordt u dan verwezen naar een oncologisch chirurg.

Controles

Bij melanomen tot 0,8mm Breslow-dikte zijn de vooruitzichten zo gunstig dat het niet noodzakelijk is u onder controle te houden. Dit staat zo beschreven in de Richtlijn Melanoom. Meestal is er nog een eenmalige controle na ongeveer een maand. Vragen die u heeft worden beantwoord en krijgt uitleg over hoe u uzelf kunt controleren. Tevens worden zonprotectie adviezen gegeven.Met behulp van de LAST-meter kunnen psychosociale klachten in kaart worden gebracht. Folder zelfonderzoek en LAST-meter

Bij veel patiënten zorgt de diagnose melanoom voor onrust. Het is het belangrijk dat u dan contact opneemt met uw huisarts of dermatoloog. Er kan extra uitleg worden gegeven en verdachte vlekjes kunnen worden beoordeeld.

Bij melanomen dikker dan 0,8mm vinden standaard controles plaats volgens de landelijke Richtlijn Melanoom. De dermatoloog zal u uitleggen hoe frequent de controles moeten plaatsvinden. De gehele huid wordt tijdens deze bezoeken geïnspecteerd en er wordt gevoeld naar vergrote lymfeklieren.

Prognose

Omdat de meeste patiënten in een vroeg stadium van de ziekte worden behandeld, zijn de vooruitzichten doorgaans gunstig. Hier geldt hoe dunner het melanoom, hoe groter de kans op volledige genezing.
De overleving van patiënten met een dun melanoom (dunner dan 0,8mm Breslow-dikte) ligt erg hoog, tegen de 100%. Voor melanomen dikker dan 0,8mm is dat percentage lager.

Voor patiënten bestaat er ook een patiëntenvereniging, Stichting Melanoom.