Spreekuren bij MohsA in verband met het Coronavirus, 13-03-2020 - MohsA Huidcentrum
Spreekuren bij MohsA in verband met het Coronavirus, 13-03-2020 - Expertisecentrum voor huidkanker en Mohs-Chirurgie

Gezien de huidige situatie met het Coronavirus treffen wij de volgende maatregelen

De spreekuren binnen MohsA Huidcentrum zullen vooralsnog gewoon doorgaan. Echter indien u klachten heeft als koorts, neusverkoudheid, hoesten of recent opgetreden kortademigheid verzoeken wij u contact met ons op te nemen om uw bestaande controle te verplaatsen naar een later moment.

U kunt eventueel gebruik maken van het e-consult (digitale consultatie) in plaats van een reguliere controle, zoals eerder benoemd op onze facebook-pagina en website (www.mohsa.nl)

Tips om besmetting te voorkomen

– Was uw handen regelmatig
– Gebruik papieren handdoekjes
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Schud geen handen